Skip links

National Organising Committee

Executive Council

Dr. Prathamesh S Pai

President

Dr. P. Arun

Secretary

Dr. Dushyant Mandlik

Treasurer

Governing Council

Dr. Kuddush Ahmed

Dr. Alok Thakar

Dr. Jyoti Dabholkar

Dr. Kaustubh Patel

Dr. Anil K D’Cruz

Executive Committee

 • Dr. Mitali Dandekar Lall
 • Dr. Sourav Datta
 • Dr. Amit Tirkey
 • Dr. Purvi Patel
 • Dr. Shivakumar Thiagarajan
 • Dr. Prashant Pawar
 • Dr. Krishnakumar Thankappan
 • Dr Apurva Garg
 • Dr. Kaberi Kataki
 • Dr. Azhar Jan Battoo
 • Dr. Deepak Sarin
 • Dr. Deepa Nair

National coordinators

 • Dr. Pawan Singhal – (Jaipur)
 • Dr. Pooja Pal – (Amritsar)
 • Dr. Anjaneya Dube (Jabalpur)
 • Dr. Shakti Deora (Ahmedabad)
 • Dr. Satyam Taneja (Delhi)
 • Dr. Sankarshan Choudhury (Kolkata)
 • Dr. Jagjit kumar Pandey (Patna)
 • Dr Apurva Garg – (Indore)
 • Dr. Shilpi – (Gurgaon)
 • Dr. Preeti Jain (Jabalpur)
 • Dr. Hitesh Singhavi (Mumbai)
 • Dr. Avinash Rajra (Jammu)
 • Dr. Sajan Bijyal (Rohtak)